İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #376814

Aşağıdaki ileri üretim sistemlerinin hangisinde müşteriye en yüksek değer sunulması amaçlanmakta ve kaynak kullanımı, zaman, maliyet, hata oranı ve israf gibi unsurların minimumda tutulmasına yönelik tüm üretim faktörleri en fazla düzeyde kullanılmaktadır?


Hücresel üretim

 

Bilgisayarla bütünleşik üretim

 

Tam zamanında üretim

 

Yalın üretim

 

Esnek üretim


Yanıt Açıklaması:

Yalın üretim sistemi ile en az kaynak kullanılarak müşteriye istediği en yüksek değeri sunmak amaçlanmaktadır. Gereksiz işlerden tamamen arınmış ve hata, yüksek maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alan›, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların, en aza indirgendiği bir üretim sistemidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum