İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #18143

Tedarik Zinciri Yönetimi anlayışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Bir firma birden çok tedarik zincirinin parçası olabilir.
Zincirdeki her firma hem tedarikçi hem de müşteridir.
Tedarik zinciri mal ve hizmetlerin üretiminden müşteriye kadar ulaşmasında birbirini izleyen tüm zincirin halkalarını kapsar.
Tedarik zincirindeki faaliyetler arasında satış, üretim, stok yönetimi, hammadde ve malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alan sayılabilmektedir.
Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler ve müşterilerden oluşan şebekede bilgi, malzeme ve finansal akışın yönetimidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum