İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #18481

Bir yatırımın faydalı üretimde bulunabildiği süreyi tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırımın teknik ömrü
Yatırımın etkin ömrü
Yatırımın verimli ömrü
Yatırımın fiziki ömrü
Yatırımın ekonomik ömrü

Yanıt Açıklaması: Yatırımın Ekonomik Ömrü: Söz konusu yatırımın faydalı üretimde bulunabileceği süredir. Yatırımın ekonomik ömrü yanında bir de yatırımın teknik veya fiziki ömrü vardır. Teknik ömür, teknik iş ve faaliyetlerin yerine getirilerek fiilen üretim yapılabilecek süredir. Teknik ömür, genellikle ekonomik ömürden büyüktür ve yatırımın kârlı olmadığı dönemi ifade etmektedir. Dolayısıyla, sermaye bütçelemesi çalışmalarında, teknik ömür de¤il, ekonomik ömür dikkate alınmalıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum