İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #375768

Aşağıdakilerden hangisi ileri üretim sistemlerinden tam zamanında üretimin özelliğidir?


Bilgisayarların ve sayısal kontrollü makinelerin kullanılması

Üretilebilen parça çeşitliliğinin fazla olması

Üretim sürecinin her aşamasında israfı engelleyecek önlemlerin alınması

Bir ürünün tasarımından müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm süreçlerin bilgisayar teknolojisi yolu ile bütünleştirilmesi

İşletmenin tüm faaliyetleri ile beraber ele alınması


Yanıt Açıklaması:

Bilgisayarlar ile sayısal kontrollü makinelerin kullanılması ve üretilebilen parça çeşitliliğinin fazla olması ileri üretim sistemlerinden esnek üretimin özellikleridir. Bir ürünün tasarımından müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm süreçlerin bilgisayar teknolojisi yolu ile bütünleştirilmesi ve işletmenin tüm faaliyetleri ile beraber ele alınması ise, ileri üretim sistemlerinden bilgisayarla bütünleşik üretimin özellikleridir. Üretim sürecinin her aşamasında israfı engelleyecek önlemlerin alınması ise, ileri üretim sistemlerinden tam zamanında üretimin özelliğidir. Tam zamanında ifadesi ile gerekli parçaların, gerekli olduğu miktarlarda, gerekli görülen kalite düzeyinde, gerekli olduğu zaman ve istenilen yerde üretilmesi anlaşılmalıdır. Bununla birlikte, bu ifadenin içinde israfın önlenerek maliyetin azaltılması temel hedefi de bulunmaktadır. Böylece müşterilerin istek ve gereksinimleri düşük maliyetle, yüksek kalite ile zamanında karşılanabilecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum