İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #18600

Frederick Taylor'un öncülüğünü yaptığını bilimsel yönetim yaklaşımı, Henri Fayol'un öncülüğünü yaptığı yönetim süreci yaklaşımı ve öncülüğünü Max Weber'in yaptığı bürokrasi yaklaşımı aşağıdaki hangi yönetim düşüncesi kapsamında sınıflandırılmaktadır?


Klasik Yönetim
Neoklasik Yönetim
Modern Yönetim
Postmodern Yönetim
Rekabetçi Yönetim

Yanıt Açıklaması: Klasik yönetimin içinde üç ayrı alt yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, öncülüğünü Frederick W. Taylor’un (1856-1917) yaptığı bilimsel yönetim yaklaşımı; ikincisi, öncülüğünü Henry Fayol’un (1841-1925) yaptığı yönetim süreci yaklaşımı ve üçüncüsü de öncülüğünü Max Weber’in (1864-1920) yaptığı bürokrasi yaklaşımıdır. Bu üç yaklaşımın “klasik” olarak adlandırılmasının nedeni, “üzerinden çok zaman geçse bile varsayımlarının değerini yitirmemesinden” kaynaklanmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum