İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #375761

I. Verimlilik

II. Etkinlik

III. Kapasite

IV. Esneklik

V. Geri besleme

Yukarıdaki unsurlardan hangileri üretim sürecini farklılaştırır?


I, II ve III

 

II, III ve IV

 

III, IV ve V

 

I, II, III ve IV

 

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Üretim süreci, sisteme giren elemanların katma değer yaratacak şekilde bir mal ya da hizmete dönüştürülmesidir. Üretim sürecini farklılaştıran elemanlardan özellikle dört tanesi önemlidir: Verimlilik, etkinlik, kapasite ve esneklik. Verimlilik çıktı miktarının girdi miktarına oranıdır. Etkinlik, üretim sistemlerinin amaçlarını gerçekleştirme derecesini ifade eder. Kapasite, üretim sisteminin gerçekleştirebileceği en yüksek üretim miktarıdır. Esneklik ise, işletmelerin değişen talebe cevap verebilme yeteneğidir. Geri besleme bu dört unsurdan biri değildir. Geri besleme analizleri, üretim sisteminde çıktılar üzerinde ölçme ve gözlem yapar ve amaçlardan sapma olduğu durumda düzeltici kararlar alınmasına yardımcı olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum