İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #18607

1. X işletmesi 10 Şubat tarihinde ₺30.000 sermaye ve ₺100.000 varlık toplamı ile kurulmuştur. Bu durumda işletmenin yabancı kaynakları kaç liradır?


130.000 ₺
70.000 ₺
100.000 ₺
30.000 ₺
20.000₺

Yanıt Açıklaması: Cevap: Muhasebe eşitliği tanımında varlıklar toplamının kaynaklar toplamına her zaman eşit olduğu belirtilmişti. Buna göre X işletmesinin varlık toplamı ile kaynak toplamı karşılaştırıldığında, sermayesinin varlık toplamından küçük olduğu görülmektedir. Bu durumda işletmenin varlık toplamı ₺100.000 olduğuna göre kaynak toplamı da ₺100.000 lira olmalıdır. Ancak kaynaklarının bir unsuru olan sermayenin ₺30.000 olduğu bilinmektedir. Kaynakların diğer unsuru ise yabancı kaynaktır. İşletmenin yabancı kaynakları ₺100.000 - ₺30.000 = ₺70.000 olur.
Yorumlar
  • 0 Yorum