İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #18906

OECD'ye göre Ar-Ge amacıyla yürütülen araştırma faaliyetlerinin hangisinin odağında "problem çözmek" vardır?


Temel bilimsel araştırma
Uygulamaya yönelik araştırma
Deneysel geliştirme
Betimsel araştırma
Nitel araştırma

Yanıt Açıklaması: Uygulamaya yönelik araştırmalar tanımlanmış belli bir amaca yönelik olarak bu alanda yeni bilgiler elde etmek için yapılan özgün araştırma faaliyetleri bu grupta yer alır ve odağında problem çözme vardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum