İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #375535

SWOT analizindeki “O” harfi neyi ifade eder?


Güçlü yönler

 

Zayıf yönler

 

Fırsatlar

 

Tehditler

 

Müşteriler


Yanıt Açıklaması:

SWOT kısaltması, İngilizce strengths, weaknesses, opportunities ve threats sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Strengths, güçlü yönler; weaknesses, zayıf yönler; opportunities, fırsatlar; threats ise tehditler anlamına gelir. Dolayısıyla, “O” harfi İngilizce’ de “opportunities” in karşılığıdır. Bu nedenle işletmenin fırsatlarını ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum