İstatistik 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
İstatistik 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Tanımlanan evrenden n hacimli mümkün rassal örneklemler için hesaplanan istatistiklerin dağılımına ne ad verilir? A) Paremetrenın dağmmw B) Evrenin dağmmı C) Birikimlı frekanslar D) Orneklem gozîem değerlennın dağıhmı E) Orneklem islalisliğimn dağıhmı
Yorumlar
  • 0 Yorum