İstatistik 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 9.Soru

9.Soru
İstatistik 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Bir regresyon analizw sonucunda tahmın modelı V123,4+0,9X biçimınde eîde ediîmwştır. Buna göre, bağımsız değişken değerindeki bir birimlik azalış bağımlı değişkeni nasıl etkiler? )> ) 23,4 birimlik amşa neden mur. ) 23,4 bırımhk azalışa neden olur. ) 1 birimhk amşa neden olur' ) ) Ünü 0,90 birimlik azalışa neden olur 0,90 bırımlık amşa neden oîur. m
Yorumlar
  • 0 Yorum