İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #402366

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak 225 birimlik örneklemin ortalaması 141, standart hatasının tahmenlenen değeri 12 dir. 1. Seçilen örneklemin standart sapması kaçtır?


180
129
18.75
1.59
11.75

Yorumlar
  • 0 Yorum