İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #402937

Aritmetik ortalaması 62,standart sapması 2,35 olan 1532 birimlik bir anakütleden iadesiz seçim yoluyla oluşturulabilmesi mümkün 41 birimlik örneklemden oluşan dağılımın aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?


62
36
26
68
50

Yorumlar
  • 0 Yorum