İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #404638

Uygulanmakta olan bir öğretim sisteminin ortalama başarısı 75 puandır. Başarıyı yükseltmek amacıyla bu öğretim sisteminde değişiklik yapılmıştır. Yeni öğretim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerden rassal olarak seçilen 100 kişinin ortalama başarısı 80 puan ve standart sapması 20 puan olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre, yeni öğretim sisteminin başarıyı arttırıp arttırmadığına ilişkin karar verirken test edilecek hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


µ = 75 puan
µ> 75 puan
µ = 80 puan
µ > 80 puan
µ < 80 puan

Yorumlar
  • 0 Yorum