İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41163

Dağılım şekilleri normal veya normale yakın ve satndart sapmaları birbirine eşit olduğu bilinen iki evrenden birbirinden bağımsız n1>30 ve n2>30 birimlik rassal örneklemler seçilmiş ise H0: µ1 - µ 2 = 0 hipotezinin test edilmesi sürecinde test istatistiği hangi serbestlik derecesi ile ifade edilir?


n1+ n2 -1
n1+ n2 -2
n1+ n2 +1
n1+ n2 + 2
n1+ n2

Yorumlar
  • 0 Yorum