İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41528

Büyük bir şehirde yaşayan sakinlerin aylık ortalama doğal gaz tüketimlerinin tahmin edilmek istendiği bir çalışmada rassal olarak 100 ev seçilmiştir. Örneklem ortalaması 60, standart sapması ise 16 metreküp olarak hesaplanmıştır. Buna göre, örneklem ortalamasının standart hatası nedir?


0.6
1.6
4
16
100

Yorumlar
  • 0 Yorum