İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41575

Tanımlanan evrenden, belirlenen n birimlik bir basit rassal örneklemin seçildiği tahminleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tek evren parametresine ilişkin nokta tahminlemesi
İki evren parametresi arasındaki farkın nokta tahminlemesi
Evren oranı tahminlemesi
Tek evren parametresinin aralık tahmini
İki evren arasındaki farkın aralık tahminlemesi

Yanıt Açıklaması: Tek evren parametresine ilişkin nokta tahminleme sürecinde aşağıdaki aşamalar izlenir: - Tanımlanan evrenden, belirlenen n birimlik bir rassal örneklem seçilir. - Bu örneklemdeki birimler üzerinden ilgilenilen değişken itibarıyla veriler derlenir. - Bu veriler kullanılarak tahminlenecek parametre için bilgi üretecek istatistik hesaplanır. - Son olarak bu istatistiğin değerinden ve dağılımın özelliklerinden yararlanarak ilgili parametre için tahminleme yapılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum