İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41625

Büyüklüğü 25 olan bir örneklem yardımıyla evren ortalaması için %5 anlam düzeyinde aralık tahminlemesi yapılmak istendiğinde; z veya t tablosundan bulunacak değer hangisidir?


z = 1,640
t = 1,711
z = 1,960
t = 2,064
z = 2,330

Yanıt Açıklaması: n = 25<30 olduğundan t dağılımı söz konusudur. Buna göre; t tablosundan serbestlik derecesi = n -1 = 25 - 1 = 24 ve 0,05 anlam düzeyi için t = 2,064 bulunur.
Yorumlar
  • 0 Yorum