İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41928

Sayısal olmayan değişkenler arasında ilişki olmadığını ileri süren ve hipotezin kabul edilip edilmeyaceğini belirleyen test aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare testi
Evren ortalamsına ilişkin Hipotez testi
Küçük örneklem testi
F testi
İki evren oranı arasındaki farka ilişkin hipotez testi

Yanıt Açıklaması: İşte sayısal olmayan değişkenler arasındaki herhangi bir ilişkinin var olmadığını ileri sürerek (H0 hipotezi) bu hipotezin red edilip edilemeyeceğinin incelenmesinde uygulanan Ki-Kare testi’dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum