İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41344

Aşağıdakilerden hangisi örneklemeye başvurmayı gerektiren durumlardan birisi değildir?


Evreni oluşturan birimlerin birbirinden çok farklı olması
Maliyetin tamsayıma göre düşük olması
Zaman tasarrufu sağlaması
Doğru Veri Elde Etmeyi kolaylaştırması
İncelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması

Yorumlar
  • 0 Yorum