İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41405

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluk ise aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?


Ana kütle
Parametre
Örneklem
İstatistik
Olasılık

Yorumlar
  • 0 Yorum