İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41797

Ki-kare homojenlik testinde sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?


İki örneklem aynı anakütleden seçilmiştir.
İki değişken birbirinden bağımsızdır.
İki örneklemin ortalaması sıfırdır.
İki örneklem farklı anakütleden seçilmiştir.
İki değişken arasında bir ilişki vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum