İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42135

İ.İ.B.F. İktisat Bölümü öğrencilerinin, “mezun olduğu lise” ile “başarı durumları” arasında bir ilişki olup-olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu amaçla rassal olarak 420 öğrenciye ulaşılıyor. Bu araştırmada karşıt hipotezinin (H1) doğru ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrencilerin mezun olduğu lise ile başarı durumları birbirinden bağımsızdır.
Öğrencilerin mezun olduğu lise ile başarı durumları arasında ilişki vardır.
Öğrencilerin başarıları birbirinden farklıdır.
Öğrencilerin başarıları birbirinden farklı değildir
Anadolu lisesi mezunu öğrenciler daha başarılıdır.

Yanıt Açıklaması: İki nitel değişken arasında bir ilişki olduğunu ifade eden hipoteze " karşıt hipotez (H1) " denir. Buna göre, " Öğrencilerin mezun olduğu lise ile başarı durumları arasında ilişki vardır. " karşıt hipotez olur. Cevap B şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum