İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #404632

Bir araştırmada ilgilenilen dağılımın parametre değeri hakkında ileri sürülen önermelere ne ad verilir?


İstatistiksel hipotez
İstatistiksel tahminleme
Anlamlılık düzeyi
Güven düzeyi
I. tip hata

Yorumlar
  • 0 Yorum