İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41488

Bir ilin ilkokullarındaki öğrencilerin belli bir konudaki özelliklerinin sınıflara göre değişiklik gösterip göstermediğinin çalııldığı bir araştırma yapılıyor. Buna göre 1. sınıf öğrenci sayısı 7352, 2.sınıf öğrenci sayısı 7208, 3.sınıf öğrenci sayısı 7520, 4.sınıf öğrenci sayısı 6833, 5.sınıf öğrenci sayısı 6429 olduğuna göre bu evrende 800 kişilik bir örneklem oluşturulmak istenirse 3.sınıflar için sonuç ne olur?


170
166
155
140
146

Yanıt Açıklaması: toplam öğrenci sayısı = 35342 olduğundan ,k=800/35342=0,0226 3. sınıf için 7520*0,0226=170 elde edilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum