İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41832

Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğini araştırmak için hangi test kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık
Ki-kare homojenlik
Ki-kare benzeşmezlik
Ki-kare eşitsizlik
Ki-kare uygunluk

Yorumlar
  • 0 Yorum