İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41914

Bir fabrika ihtiyacı olan yarı mamul metal parçaları üç faklı yöntemle atölyede üretmektedir. Bu üretim teknikleri arasında farklılık olup olmadığının araştırılması için her bir yöntemden 5 adet numune alınarak ölçülmüştür. Tek yönlü varyans çözümlemesi – F Testi kullanılmak istenilen yöntem için ifade edilecek hipotezler aşağıdakilerden hangisidir?


H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 = µ2 ≠ µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 ≠ µ2 = µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 > µ2 > µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 < µ2 < µ3

Yanıt Açıklaması: Tek yönlü varyans çözümlemesi – F testi kullanılmak istendiğinde H0 ve H1 hipotezleri a şıkkında doğru verilmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum