İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #401175

X rassal değişkeni ortalaması (µ) 150 ve standart sapması (sigma) 25 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre hacmi 100 birim olan örneklemin ortalaması 155 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?


2
0.2
5
42126
4

Yorumlar
  • 0 Yorum