İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #405545

Bir nitel araştırmada ifade edilen sıfır hipotezi (H0) “ iki örneklem de aynı ana kütleden seçilmiştir” şeklinde ise bu araştırmada hangi test uygulanmaktadır?


Ki-Kare bağımsızlık testi
F testi
Ki-kare homojenlik testi
Küçük örneklem testi
Ki-kare uygunluk testi

Yorumlar
  • 0 Yorum