İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #402932

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 225 birimlik örneklemin ortalaması 16 ve standart sapması 4 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, evren ortalaması %99 güvenle hangi aralıkta yer alır?


14,20 – 16,72
14,28 – 17,72
15,28 – 17,76
15,31 – 16,69
15,36 – 16,74

Yorumlar
  • 0 Yorum