İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41480

I. Anlamlılık düzeyinin belirlenmesiII. Probleme ilişkin karar verilmesiIII. Örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi ve test istatistiğinin belirlenmesiIV. Hipotezlerin ifade edilmesiV. İstatistiksel kararın verilmesiYukarıda verilen hipotez testi sürecinin adımlarını ilk adımdan son adıma sıralayınız.


IV – I – III – V - II
IV – III – II – V - I
V – I – II – IV - III
IV – II – V – I - III
II – III – V – IV - I

Yanıt Açıklaması: Hipotez testi sürecinin aşamaları Hipotezlerin ifade edilmesi ile başlar. Sırası ile anlamlılık düzeyinin belirlenmesi, örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi ve test istatistiğinin belirlenmesi ve İstatistiksel kararın verilmesi ile devam eder. Testin son aşaması probleme ilişkin karar verilmesidir. Doğru cevap A seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum