İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41848

n birimlik örneklemin çekildiği evreni iyi temsil edip edemeyeceğini araştıran teste ne ad verilir?


Ki-Kare uygunluk Testi
Ki-Kare bağımsızlık Testi
F-Testi
Ki-Kare homojenlik Testi
İstatistiksel Test

Yorumlar
  • 0 Yorum