İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42092

n hacimli bir örneklemin evreni iyi temsil edip etmediği aşağıdaki testlerden hangisi ile araştırılır?


Regresyon analizi
Ki-kare uygunluk testi
Bir-yönlü ANOVA
Küçük örneklem testi
Büyük örneklem testi

Yanıt Açıklaması: n hacimli bir örneklemin evreni iyi temsil edip etmediğini belirlemek için Ki-kare uygunluk testinin kullanılması gerekmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum