İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #405542

n hacimli bir örneklemin ait olduğu evreni temsil edip etmediğinin araştırılması istendiğinde kullanılacak test istatistiği nedir?


Ki-Kare uygunluk testi
Ki-Kare bağımsızlık testi
z testi
t testi
Ki-Kare homojenlik testi

Yorumlar
  • 0 Yorum