İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41207

Bir spor okulunun giriş sınavına katılan kız ve erkek adayların başarı durumları hakkında bir araştırma yapılıyor. Bu amaçla sınava katılan kızlardan rasgele seçilen 64 kişilik örneklemin ortalaması 120 puan, standart sapması 16 puan, erkeklerden rasgele seçilen 100 kişilik örneklemin ortalaması ise 126 puan, standart sapması 20 puandır. Buna göre kız ve erkek öğrencilerin başarısı arasında fark olup olmadığı %95 güven düzeyi ile test edilmek istenmektedir. Bu hipotez testi için hesaplanan test istatistiği değeri aşağıdakilerden hangisidir?


3
2.7
2.5
2.3
2

Yorumlar
  • 0 Yorum