İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41209

Aşağıdakilerden hangisi hipotez testi sürecinin adımlarından biri değildir?


Hipotezlerin ifade edilmesi
Sebep-sonuç ilişkisinin kurulması
Test istatistiğinin belirlenmesi
Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
Örneklerin seçilmesi ve verilerin derlenmesi

Yorumlar
  • 0 Yorum