İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41633

Aşağıdakilerden hangisi örneklemeyi gerekli kılan nedenlerden biri değildir?


Zaman
Maliyet
Doğru veri elde etme
Evrenin sonsuz olması
Daha çok veri elde etme

Yanıt Açıklaması: Örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler şunlardır: 1. Evrenin sonsuz olması 2. Zaman 3. Maliyet 4. Doğru veri elde etme 5. İncelenecek birimlerin fiziksel zarar uğraması 6. Evreni oluşturan birimlerin değişkenliği
Yorumlar
  • 0 Yorum