İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41765

Birden çok örneklemin aynı evrenden çekilip, çekilmediğinin belirlenmesi için yapılan teste ne ad verilir?


Ki- kare bağımsızlık testi
Ki- kare homojenlik testi
Büyük örneklem oran testi
Büyük örneklem aritmetik ortalama testi
Ki- kare uygunluk testi

Yorumlar
  • 0 Yorum