İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41785

Ki-kare uygunluk sınamasının esası aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Ele alınan nitel değişkenler arasında bir ilişki olup- olmadığını araştırmaktır.
n hacimli bir örneklemin ana kütleyi iyi temsil edip-etmediğini araştırmaktır.
Ele alınan nicel değişkenler arasında bir ilişki olup- olmadığını araştırmaktır.
İki yada daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasında bağımsızlık olup- olmadığını incelemektir.
İki yada daha fazla bağımsız örneklemin aynı evrenden seçilip- seçilmediğini araştırmaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum