İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41807

Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare ilişki testi
Kontenjans katsayısı

Yorumlar
  • 0 Yorum