İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41808

İki ya da daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip seçilmediğinin araştırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare ilişki testi
Kontenjans katsayısı

Yorumlar
  • 0 Yorum