İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42128

Bir okulda öğrencilerin ortama başarı notu 65'dir. Başarıyı arttırmak için yeni bir öğretim yöntemine geçilmesi düşünülmektedir. Bu yeni yöntem, 64 öğrencilik bir sınıfa uygulanmış ve bunun sonucunda, ortalama başarı notu 70 puan ve standart sapmasının 16 puan olduğu belirlenmiştir. Anlam düzeyi 0,05 olduğuna göre, bu sınamada test istatistiği aşağıdakilerden hangisidir?


t = -1,5
z = -2,5
t = 1,95
z = 1,96
z = 2,5

Yorumlar
  • 1 Yorum
  • Yakub 4.06.2022 14:26:13

    Cevab eksi 2.5 olmalı