İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41355

Evren Ortalamaları Arasındaki Fark (µ_1-µ_2)’nin Aralık Tahminlemesine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?


İki farklı firma tarafından üretilenotomobil lastiklerinin ortalama ömürlerinin (km olarak) karşılaştırılması
Bir fabrikada hatalı ürün üretimi
Maliyet hesabı
Ürünlerin aritmetik ortalaması
Üniversite sınavındaki başarı

Yorumlar
  • 0 Yorum