İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41917

Aşağıdaki olaylardan hangisi trend eğilimine örnek olay olarak verilebilir?


Doğal afetler
Süt üretimi
Enerji kaynaklarının genişlemesi
Seçimler
Doğalgaz tüketimi

Yanıt Açıklaması: Trend, zamana bağlı değişken üzerinde genel eğilime neden olan uzun dönemli etkileri açıklar. Bu etkiler genel olarak nüfus artışları, sermaye birikimindeki artışlar, enerji kaynaklarının genişlemesi, teknik ve teknolojik gelişmeler, tüketici zevk ve alışkanlıklarındaki değişlmeler ve fiyat değişmelerindeki etkiler olabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum