İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #404640

Evren ortalamasının 70 olup olmadığının test edilmesinde rassal olarak seçilen ve hacmi 49 birim olan bir örneklemin ortalaması 76, standart sapması 21 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, test istatistiğinin değeri kaçtır?--- Soruda test istatistiği olarak z ya t istatistiğinden hangisinin kastedildiği ve evren örneklerinin dağılımının ne olduğu (örneğin Gauss) net bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgiler soruda eksik.


0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

Yorumlar
  • 0 Yorum