İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41997

Doğrusal trend denklemi Y=a+bX şeklindedir. Bu formülde "a" neyi sembolize eder?


Bağımsız değişken durumundaki zamanı
Zamanda bir birimlik değişmenin Y'de meydana getireceği değişim miktarını
Trend değerlerini
Trend doğrusunun Y (ordinat) eksenini kestiği noktayı
Bükülme noktalarını

Yanıt Açıklaması: Y=a+bX formülünde a Trend doğrusunun Y (ordinat) eksenini kestiği noktayı sembolize eder.
Yorumlar
  • 0 Yorum