İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #404650

Gözlem değerlerinin kategorik bir bağımsız değişkene göre gruplandırıldığı ve grupların ortalamalarının birbirine eşitliğinin test edildiği modellere verilen isim nedir? ---- Soru tek başına düşünüldüğünde doğru olabilir. Ancak gerek 3. ünitede, gerekse kitabın tamamında ANOVA konusu ve bu cevaba ulaşacak bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla bu soru öğrenciye bu kitapla ilgili olarak sorulamaz.


Karmaşık modeller
Doğrusal programlama modelleri
Deterministik modeller
Tek yönlü varyans çözümlemesi modelleri
Çift yönlü varyans çözümlemesi modelleri

Yorumlar
  • 0 Yorum