İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #405543

Kontenjans katsayısının değeri aşağıdakİ durumların hangisinde sıfır olur?


Hesaplanan ki-kare değeri tablo değerinden büyük çıktığında
İki nitel değişken arasında bir ilişki bulunmadığında
Sıfır hipotezi reddedildiğinde
Beklenen frekanslar gözlenen frekanslardan küçük çıktığında
İki nitel değişken arasında orta düzeyde bir ilişki bulunduğunda

Yorumlar
  • 0 Yorum