İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41863

Bir araştırmacı, Y bağımlı değişkeninin X bağımsız değişkenine göre tahmin edilen doğrusal regresyon denklemini Y' = 3+4X olarak belirlemiştir. Bu denkleme göre, (b) regresyon katsayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yorumlanmıştır?


X deki bir birimlik artış Y de bir birimlik artışa neden olur.
X deki bir birimlik azalma, Y de bir birimlik azalmaya neden olur.
X deki bir birimlik değişim, Y de 4 birimlik değişime neden olur.
X'deki değişimin Y'nin değerine etkisi yoktur.
X deki bir birimlik değişim Y de 3 birimlik değişime neden olur.

Yanıt Açıklaması: Y ^ = a+bX regresyon denkleminde, (b) , bağımsız değişken X deki bir birimlik değişmenin, bağımlı değişken Y'de ne kadarlik bir değişmeye yol açacağını gösteren bir parametredir. Verilen denklemde b=4 olduğundan "X deki bir birimlik değişim, Y de 4 birimlik değişime neden olur" seçeneği doğru yanıttır.
Yorumlar
  • 0 Yorum