İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41903

Regresyon analizinde birden fazla bağımsız değişken olması durumunda hangi regresyon analizi söz konusudur?


çoklu
ikili
basit
üçlü
sınırsız

Yanıt Açıklaması: sorunun cevabı çoklu regresyon analizidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum